top of page

Juridische Vermelding

Juridische vermeldingen

Deze website is eigendom van MORLITERM BV, waarvan de contactgegevens zijn:

Telefoon: 058 28 88 58 Adres: Slableedstraat 3, 8630 VEURNE Ondernemingsnummer (BTW): BE 0885 889 320 Website: www.morliterm.be Cerga-nummer: 02-02221-N

Verantwoordelijke voor de publicatie: [Sky-Media]

Websitehost: [WIX]

Intellectuele eigendom: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website zijn voorbehouden. Elke reproductie of gebruik van de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MORLITERM BV is strikt verboden.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens: Bij het gebruik van onze website kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. U kunt ons privacybeleid raadplegen voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Externe links: Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites.

Aansprakelijkheid: Wij streven ernaar om accurate en up-to-date informatie op onze website te verstrekken. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig of relevant is. Door deze website te gebruiken, erkent u dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of nadeel als gevolg van het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak: Deze juridische vermeldingen vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website zal exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Wij danken u voor het lezen van deze juridische vermeldingen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het bovenstaande adres.

Datum van de laatste update: [30/07/2023]

bottom of page