top of page

Caloriemeter / Energieverdeling

Caloriemeter morliterm

In veel gebouwen vind je oude debietmeters of urentellers. Beide systemen zijn erg onnauwkeurig. Met de stijgende energiekosten leidt dit tot ontevredenheid bij bewoners van gebouwen met collectieve verwarmingssystemen. De energiekosten worden niet eerlijk verdeeld.

Deze debietmeters meten het aantal liter water dat door de leidingen naar elke kamer stroomt om de energierekening te berekenen. Deze traditionele meetmethode houdt echter geen rekening met de retourtemperatuur van de radiatoren.

Het verschil kan als volgt worden uitgelegd:

Bewoner nr. 1: komt zijn appartement binnen, verhoogt de thermostaat, de radiatoren vullen zich met warm water en na 10 minuten, als de radiatoren warm zijn, schakelt hij de thermostaat uit.

Nu geven de radiatoren gedurende lange tijd warmte af, maar draait zijn debietmeter niet.

Gedurende de korte tijd dat zijn thermostaat om warmte vroeg, stroomde er koud water vanuit de retourleiding van zijn radiatoren terug naar de verwarmingsketel.

Bewoner nr. 2: komt zijn appartement binnen en verhoogt de thermostaat. De radiatoren worden warm en de debietmeter draait totdat de temperatuur in het appartement is bereikt (dit kan 1 uur duren). Zelfs wanneer de radiatoren warm zijn, stroomt er voortdurend warm retourwater terug naar de ketel. De debietmeter van deze bewoner blijft draaien totdat de thermostaat uitschakelt. Het retourwater van de radiatoren is warm en wordt warm teruggestuurd naar de ketel, maar deze bewoner betaalt toch voor verdere verwarming...

Het verschil in verbruik tussen bewoner 1 en 2 kan vijfvoudig zijn. Op deze manier wordt de energiekosten niet correct verdeeld. Deze techniek werd toegepast in een tijd waarin er nog geen calorimetrie bestond, en toen energie veel goedkoper was.

caloriemeter

Aan de hand van een laptop kunt u verbinding maken met de calorimeters. Vervolgens zie je een spreadsheet met het verbruik per klant  er op vermeld. Deze gegevens kunt u per  klant, per maand, per jaar bekijken.

De caloriemeter is de enige correcte manier om het verbruik te meten. Andere methodes, zoals het meten van de tijd dat de thermostaat aan slaat en het verbruik van het volume water die door de leidingen passeert zijn niet precies en kunnen een afwijking van 100% en meer vertonen.

bottom of page